Bæredygtig ledelse

Mentalt sunde ledere skaber øget trivsel og bedre resultater

Bæredygtig ledelse

Mentalt sunde ledere skaber øget trivsel og bedre resultater

Du er her: [wpseo_breadcrumb]

Som leder er din egen mentale balance en af de vigtigste faktorer for både din egen og dine medarbejderes performance. En leder i balance kan i langt højere grad:

  • Fremstå autentisk og tillidsvækkende overfor såvel team som direktion
  • Skabe, bevare og kommunikere overblik og indsigt i eget forretningsområde
  • Skabe samarbejde til siden 
  • Spotte og hjælpe medarbejdere, der mistrives, er stressede eller underperformer

I Blenstrup & Bisgaard hjælper vi ledere til at opbygge, genfinde og bevare deres balance og mentale sundhed. Vi fokuserer på tilegnelsen af enkle værktøjer og træner med udgangspunkt i konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Vi hjælper lederne til at skabe et sundt og bæredygtigt miljø for deres medarbejdere, der sikrer performance både nu og på sigt.

I udviklingsforløb inddrager vi ved behov kendte og validerede tests som Hogan, JTI eller EQ-I, der kan understøtte den enkelte leders selvindsigt og læring.

Mulige forløb: