Du er her: [wpseo_breadcrumb]

Karin Bisgaard

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut

Specialist i Psykoterapi for voksne

Tlf. 28 146 166

kb@karinbisgaard.dk

Kort om min profil og tilgang

Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet med speciale i klinisk psykologi og arbejds- & organisationspsykologi og autoriseret af Socialministeriet i 2011. Jeg er godkendt Specialist i Psykoterapi for voksne, og har derudover en 2-årig efteruddannelse i ACT, en 2-årig efteruddannelse i organisationspsykologi, og en mindfulnessinstruktøruddannelse. Min erfaring og baggrund omfatter egen psykologpraksis siden 2009, supervisionsopgaver, samt en række erhvervspsykologiske opgaver i offentlige og private organisationer. De erhvervspsykologiske opgaver dækker hovedsageligt udvikling af ledere og teams, samt forløb vedrørende stress. Derudover er jeg bl.a. certificeret i HOGAN, som jeg anvender ved individuelle og gruppebaserede lederudviklingsforløb.

Jeg arbejder med afsæt i en bred viden om mennesket, organisationer og deres indbyrdes samspil. Min grundforståelse tager afsæt i ACT (Acceptance and commitment therapy) og Mindful Self-Compassion, der begge er evidensbaserede metoder. Kunder og klienter beskriver mig som nærværende, empatisk og skarp, og som en psykolog, der formår at synliggøre personlige strategier, handlemuligheder og retning selv i komplekse situationer. Som underviser og proceskonsulent får jeg feedback på at være en stærk og nærværende formidler, der evner at skabe involvering, engagement og udvikling hos mine deltagere.

Et liv med mening og værdi 

Mening i hverdagen opstår når, du lever et liv i overensstemmelse med dine værdier. Det handler om, at du aktivt tager stilling til det, du gør og det, du bruger din tid på. Et meningsfuldt og værdifuldt liv handler om at leve et liv, hvor du udvikler dig, hvor du håndterer de udfordringer, som du møder, og hvor du kommer godt ud af det, med de mennesker, der er omkring dig.

Mistrivsel og psykiske udfordringer

Fravær af værdier i din hverdag skaber mistrivsel. Når du ikke er engageret i det, der betyder noget for dig. Når du ikke er den udgave af dig selv, som du ønsker at være. Når du ikke bruger tid sammen med de mennesker, der har værdi for dig. Mistrivsel, belastning og psykiske udfordringer melder sin ankomst som en selvforstærkende kraft, når dine værdier forsvinder fra din hverdag. 

Sådan arbejder vi under forløbet

  • Sammen interesserer vi os for, hvor du gerne vil hen fremfor, hvad du kommer fra.
  • Sammen fokuserer vi på effekten af det, du gør fremfor, hvorfor du gør det.
  • Sammen styrker vi din evne til at tolere ubehag, så du kan opnå det, der er vigtigt for dig.
  • Sammen afklarer vi din undgåelsesadfærd, og erstatte den med værdibaserede handlinger, der er rettet mod opnåelse af det, der er vigtigt for dig.
  • Sammen styrker vi din evne til at træffe bevidste valg
  • Sammen styrker vi dit mindset, så du bliver fokuseret og committed på din retning
  • Sammen styrker vi din evne til at restituere og varetage mental vedligeholdelse i hverdagen.