Det velfungerende teamsamarbejde

Skarp på formål, fokus, form og funktion 

Det velfungerende teamsamarbejde

Skarp på formål, fokus, form og funktion

Jo bedre jeres teammedlemmer kender hinandens kompetencer og præferencer/værdier/arbejdsstil, desto bedre og mere ubesværet kan de støtte hinanden og kanalisere fokus og energi over i arbejdsopgaverne.

Fremme af det velfungerende teamsamarbejde planlægges ud fra jeres konkrete kontekst; fra en halv dag med et oplæg og dialog om f.eks. teamets trivsel – til flere samlinger over en længere periode. Et typisk forløb kan opbygges som følger:

  • Indledende samtale med teamleder om mål, kontekst, styrker og udfordringer. Overvejelser ang. processens omfang relateret til ressourcer, behov og mål.
  • Dialog/interview med hvert enkelt medlem af teamet (med skelnen mellem det fortrolige og det vigtige til deling).
  • Rapportering til lederen af væsentlige pointer fra dialogerne samt oplæg til proces for teamet. Beslutning om tilgang/omfang.
  • Teamproces og -træning: Teamet trænes i håndtering af egne samarbejdsudfordringer og teamprofilen og -kultur styrkes . 

Fremme af det velfungerende teamsamarbejde kan også med fordel indgå som en del af et teamseminar med andet hovedfokus