Samtaleforløb med lederinvolvering

– Støtte og konkrete anbefalinger til et velfungerende arbejdsliv

Samtaleforløb med lederinvolvering

 

– Støtte og konkrete anbefalinger til et velfungerende arbejdsliv

Forløbet er til jer, som ønsker at sikre trivsel eller forebygge og behandle stress i et trygt og tæt samarbejde mellem jeres medarbejder, dennes leder og en erfaren erhvervspsykolog.

Hvad end der er tale om begyndende mistrivsel og belastning eller en egentlig sygemelding, så er dette forløb en mulighed for, at jeres medarbejder, leder og organisation sammen kan opnå værdifuld indsigt, bedre forståelse og nye strategier til håndtering af krav og udfordringer i arbejdet. 

Et forløb med lederinvolvering indeholder

  • Individuelle samtaler mellem medarbejder og erhvervspsykolog
  • 1-2 samtaler mellem medarbejder, nærmeste leder og erhvervspsykolog

Det afgørende samarbejde

Forløbet er et samarbejde mellem medarbejder, erhvervspsykolog og nærmeste leder. Når vi inddrager nærmeste leder er formålet, at både medarbejder og leder klædes på til at håndtere de arbejdsmæssige udfordringer sideløbende med, at medarbejderen arbejder med egne strategier og udfordringer i de individuelle samtaler. Ved at arbejde med begge spor sideløbende, kan medarbejderen gøre sig konkrete erfaringer med at håndtere de selv samme udfordringer, der resulterede i belastning eller mistrivsel. Denne erfaring med håndtering af det vanskelige, samt sideløbende støtte og vejledning understøtter et succesfuldt forløb til glæde for både medarbejder og arbejdsplads. 

Værdi for både medarbejder og virksomhed

I et samarbejde med mig får I adgang til fortrolig sparring og vejledning, så I som arbejdsplads kan fremme trivsel og arbejdsglæde. Som erhvervspsykolog med mange års erfaring er jeg specialiseret i at støtte og vejlede både medarbejdere og virksomheder med det formål at skabe gode og meningsfulde arbejdsliv. 

Med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver har jeg som autoriserede psykolog god forståelse for samspillet mellem de menneskelige og de organisatoriske mekanismer og behov. Mit fokus i opgaveløsningen er altid at skabe forandring til gavn for både det enkelte menneske og organisationen som helhed. 

Pris

Individuel samtale kr. 1.700,-

Samtale med lederinvolvering kr. 2.550,-

De anførte priser er ekskl. moms. Samtalerne afholdes på mit kontor/online. Hvis samtalerne skal afholdes på virksomheden påregnes 1.700,- pr. vej. Ved afbud senere end 24 timer før vores aftale og ved udeblivelser faktureres for tabt arbejdsfortjeneste svarende til fuld pris.

Her kan du læse mere om afbudsbetingelser og tilskudsmuligheder