Samtaleforløb ved psykolog

– Et individuelt forløb

Samtaleforløb ved psykolog

– Et individuelt forløb

Flere og flere oplever i dag, at det er udfordrende at håndtere de stadigt stigende krav og den kompleksitet, der kendetegner hverdagslivet. I krævende perioder er vanskelige tanker og følelser ofte styrende for det, vi foretager os, og ofte ser vi os selv komme længere og længere væk fra det, der er vigtigt for os.

Genskab overblik og retning for det liv, du har brug for

Vi arbejder hands-on med konkrete værktøjer, som effektivt mindsker belastning og mistrivsel, mens vi øger din evne til at handle aktivt og fokusere på det, der er vigtigt for dig. Jeg hjælper dig bl.a. med at genskabe overblikket, finde nye handlemuligheder, håndtere vanskelige tanker og følelser, prioritere restitution, skabe balance på tværs af tilværelsen og håndtere høje krav på en bæredygtig måde. Du vil opleve, at du bliver skarpere på dine antagelser, valg, adfærd og vaner.

Hvordan foregår det?

Samtalerne foregår på mit kontor eller online. En samtale har en varighed af 45 min. Du får øvelser og værktøjer fra hver samtale, så du kan arbejde videre i dit hverdagsliv og skabe de ønskede forandringer allerede tidligt i forløbet.

Om psykologen

Jeg er autoriseret psykolog og trækker på mange års erfaring fra både privat praksis og erhvervspsykologiske opgaver. Jeg arbejder uden skelnen mellem dit private- og dit professionelle liv. På den måde er du sikret kompetent støtte og vejledning omkring både private og professionelle forhold, hvilket ofte er nødvendigt, da vi tager vores vaner, strategier og adfærd med os på tværs af de roller, som vi besidder. Du kan læse nærmere om mig her

Pris

Privatbetalende pr. samtale kr. 1.300,-

Via forsikring pr. samtale kr. 1.400,-

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og det betyder, at du med en henvisning fra din læge kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du tilhører en af de tilskudsberettigede persongrupper. Du kan læse mere her 

Ved afbud senere end 24 timer før vores aftale og ved udeblivelser faktureres fuldt honorar. Læs mere her.