Med denne øvelse træner du accept af vanskelige tanker, følelser eller fornemmelser. Formålet med øvelsen er at give plads til de indre fornemmelser, der er hos dig i øjeblikket. De er her allerede. Når du opgiver kampen imod dem, kan du rette din opmærksomhed og energi mod det, der er betydningsfuldt for dig i stedet for.

Inspiration af bl.a. Russ Harris, 2009